Skovene der hører til Boltinggaard Gods

 

Der er ialt 6 forskellige skovarealer, der hører til Boltinggaard Gods: 

 

Boltinggaardskov – består af en række mindre småskove - Tvedskov 14 ha - Højskov 6 ha - Plantagen 6 ha - Jernbaneskoven 3 ha - Rosemarieskoven 3 ha - Koksskov 3 ha - Storskoven 7 ha - Bolting Mølleskov 3 ha samt parken og diverse remiser 12 ha.

Havelundskov – 8,5 ha ældre løvskov primært bøg. 

Egneborgskov – 35 ha blandet løvskov heraf 15 ha skovrejsning samt remiser. Naturskønt område tæt ved Nørre Sø i Natura2000-område. Blandet eng og mose-områder med et rigt og varieret dyreliv.

Vejlegårdskov – 50 ha overvejende løvskov, engarealer, stor spændende sø samt en mindre sø.

Sønderskov – 12 ha skov primært løvskov med enkelte lysninger, 25 ha mark med levende hegn.

 

For kort over de enkelte skove se kort i højre side.

tegning lille

Konferencelokaler på Boltinggard Gods

 
Tegninger af Boltinggards indbydende rammer giver et godt indtryk af de mange muligheder, som de moderniserede konferencelokaler byder på. Se tegninger og få overblik - klik på foto.