Fra tradition til innovation i dansk landbrug

Den bærende ide bag økologien er kort fortalt, at produktionen skal forgå på en måde, som tager størst muligt hensyn til miljøet og dyrevelfæren hele vejen fra jord til bord.Dyr og planter omkring økologiske marker har gode leveforhold og vores grundvand beskyttes mod forurening da økologiske landmænd ikke bruger sprøjtegift og kunstgødning i produktionen.I det økologiske landbrug skal dyrningen af jorden virke i samspil med det omgivende miljø, så det påvirker omgivelserne mindst muligt og beskytter levesteder for vilde planter og dyr bedst muligt. Balance, mangfoldighed og alsidighed er vigtige begreber i det økologiske landbrug.

I 1999 omlagde Peter-Vilhelm Rosenstand landbruget til økologisk landbrug, bl.a. drevet af ønsket om at tilføje produkterne mere identitet og kvalitet. Omlægningen til økologisk landbrug er en lang proces. Det kræver, at man har et  moderne landbrug, hvor kvalitet og miljøhensyn er det bærende argument for at drive landbruget. Vi havde et stort ønske om, at vores jord blev drevet økologisk og bæredygtigt. Det handler om ikke at fjerne flere næringsstoffer fra gården, end man tilføjer. Det er vigtigt at genbruge næringsstoffer og værne om naturens resourcer.

Den overvejende milde jord er også velegnet til økologisk drift og vi har alle et miljøhensyn at tage til vores fælles natur. Danmark er et foregangsland inden for landbrugsproduktion, herunder miljøvenlige tiltag såsom økologiske dyrkningsprincipper uden brug af kemi og kunstgødning.

I dag er de 260 hektar ud af i alt 330 hektar ager økologisk drevet. Det er 210 hektar jord ved Boltinggaard, og 50 hektar jord ved Havelund, der drives økologisk. Ved Egneborg er der 70 hektar, hvor jorden bliver drevet som traditionelt landbrug. Al jorden er forpagtet ud.

Det er primært vårafgrøder, der præger markplanen, såsom vårhvede, vårbyg, ærter, havre, samt gamle kornsorter såsom spelt, frøgræs og raps til konsum-produktion.

 

10 gode grunde til økologi fra Økologisk landsforening

1. Du får mad uden rester af sprøjtegift
2. Du får mad med mere smag
3. Du får rene varer uden sminke
4. Økologiske dyr har bedre forhold
5. Økologi er godt for vores grundvand
6. Bevar en rig og ren natur
7. Naturlig mad er sund fornuft
8. Nej tak til gensplejset mad
9. Ø-mærket står for grundig kontrol
10. Økologi er godt for ulande

Læs mere om de 10 gode grunde her

Eller få online-hæftet om de 10 gode grunde her

 

Aktuelt on event3

Inspiration til dit næste arrangement

Lad Boltinggaard danne rammen om dit næste arrangement. Konferencer, events og fester arrangeres i samarbejde med vore professionelle samarbejdspartnere  Klik på foto for mere info.