Forpagtning Havelund

Havelund, der ligger imellem Rudme og Herringe, har i alt 50 ha jord, der også bliver drevet økologisk. Denne forpagtning er ligeledes drevet af Warming Økologi ApS. v/Klaus Warming. Driftsbygningerne tæller halmlade, maskinhus og gyllebeholder.

 

Markkort2015Boltinggård Tilret