Landbruget ved Boltinggaard Gods

Landbruget består af 330 hektar ager, der er bortforpagtet – delt i 3 forpagtninger, hvoraf størstedelen drives økologisk. Det giver stor mening for os at have omtanke og miljøhensyn med i den daglige drift.

Boltinggaard ligger langs Sallinge å, der er et smeltevandsområde fra istiden, hvilket præger jordbonitet og giver det flade landskab og den milde jord. Jorden er veldrænet og af overvejende mild sandblandet jb4-type jord. Dog er der nogle steder mere svær jb6-type jord.

Det er primært vårafgrøder, der præger markplanen, såsom vårhvede, vårbyg, ærter, havre, samt gamle kornsorter såsom spelt, frøgræs og raps til konsum-produktion.

Godset råder desuden over 40 hektar naturarealer, der består af vådenge, engarealer, remiser, vildtager og biotop-striber for fuglevildt.

På Boltinggaard er der 10.118 m2 driftsbygninger under tag fordelt på 3 bygningssæt. Driftsbygningerne er typisk halmlagre, flislagre, korntørrerier, maskinhuse og 1 gyllebeholder. Der forefindes en relativ lille maskinpark, da landbruget er forpagtet ud. Maskinparken består af multifarmer med mandskabskurv, drænspuler, hegnsklipper, gravemaskine og diverse vogne.

 

 

PV034 DSC 0123 2 Edit

Hold dit næste møde, konference eller fest hos os

 
Vi kan skabe den rette stemning her på Boltinggaard samt sørge for, at I får en unik oplevelse i smukke og naturskønne omgivelser året rundt. Klik på foto for mere information.