Mange muligheder for arealleje

Arealleje til jagt på godset er inddelt i 3 områder; Jordebjerg, Vejlegård og Sønderskov. Størrelsen på arealerne varierer fra 19 – 80 hektar med forskellig vegetation fra løvskov, engarealer, søer, nåleskov og agre.

Skoven ved Jordebjerg – 19 ha løvskov blandet med pyntegrønt, placeret ved Ny Stenderup.

Skoven ved Vejlegård – 50 hektar overvejende løvskov, engarealer, stor spændende sø samt en mindre sø.

Skoven ved Sønderskov – 12 hektar skov primært løvskov med enkelte lysninger, 25 hektar mark med levende hegn.

Vi bestræber os på at optimere forholdene for vildtet. Vi har opretholdt et stort antal remisser og vedligeholdt et stort antal søer for at give arealerne så varieret jagtoplevelser som muligt. Der er udarbejdet biotopplaner for alle arealerne.

De mest almindelige forekommende vildtarter er råvildt, dåvildt, fasaner, ænder, duer, harer og ræv.

Lejerne er ansvarlige for vildtudsætning- og pleje herunder kontrol med skadevoldende vildt. Når der indgås kontrakt med nye konsortier indgår Skytten gerne i dialog omkring, hvordan vildtplejen bedst foretages.

Ring og hør nærmere om dine muligheder for arealleje til jagt.

Jagtvæsen
Skytte Jesper Cardi von Liljenskjold
Mobil: 51 64 60 27

IMG 3658

De smukkeste rammer om din fest

Lad Boltinggaard danne rammerne om dit næste arrangement. Livets store fester fortjener de smukkeste omgivelser. Boltinggaards lokaler vil give dig og dine gæster en helt særlig oplevelse og din fest vil helt sikkert blive husket. Klik på foto for mere information.