Familien Thott

Peder Thott
Boltinggaard nævnedes første gang i 1570 i en jordebog af Ringes præst Niels Adamsen. Den første ejer, man kender til, er den svenske adelsmand Peder Thott, som var gift med søhelten Peder Skrams datter Birgitte Skram. Peder Skram ledte bl.a. kongens flåde under Grevens Fejde i 1534-36. (Grevens Fejde var som bekendt en borgerkrig. Den foregik under reformationsoprøret. Samtidig med borgerkrigens afslutning indførtes reformationen i Danmark). Peder Thott stammede fra en rig svensk adelsslægt, som havde rødder til ”de ni Axelsønner”. Disse spillede en stor rolle i 1600-tallet. De havde bl.a. deres egne unionspolitik, som de forsøgte at føre ud i livet. Peder Thott ejede i 1589 (ifølge biskop Jakob Madsens optegnelser) en større gård i byen Boltinge ved navn Ellegård samt adskillige flere andre gårde. Han valgte dog at nedlægge alle gårdene i Boltinge by og i stedet opføre et anseeligt herresæde Boltinggaard.

En teori går på, at de resterende gårde i Boltinge blev nedlagt og flyttet nord for landevejen (Assensvejen).

Den nye grund var velvalgt, da den var omkranset af brede grave vel forsynet med vand både sommer og vinter af henholdsvis bækken, som i dag hedder Ringe-Herringe skælbæk samt Sallinge å. Gården siges at være lige så velbefæstet som Egeskov, men en borg som hans svogers, Laurits Brockenhuus, var det nu ikke (Birgitte Skrams søster var gift med ham).

Altertavlen i Ringe kirke er skænket af Peder Thott. Den har dog senere fået et nyt billede. På altertavlen sidder våbenskjold fra de to første kendte ejere af Boltinggaard. Tavlen er dateret til ca. 1600. Peder Thott døde før 1611.

Christian Thott
I 1614 tilkøbte Christian Thott Rynkebygård. Christian Thott rev hovedbygningen ned, og resten af Rynkebygård blev lagt til Boltinggård. I Ringe Kirke sidder ligkisteplader over Christian Thott og dennes hustru Sophie Belov. Det fortælles endvidere, at Sophie Belov lod opføre både tårn og prædikestol i Ringe Kirke.

Sophie Belov er særlig kendt i eftertiden for sin omfattende slægtsforskning. Efter Christian Thotts død, giftede hun sig ikke igen, men helligede sig børnenes opdragelse og slægtsforskningen. Hun hørte til kredsen af lærde adelsdamer i 1600-tallet.

Henrik Thott
Da der i 1658 blev noteret, hvor meget jordegods, der befandt sig i Nyborg Len, blev Boltinggaard nævnt som en stor gård med 6 gårde under sig. Gården var da ejet af Henrik Thott. Slægten Thott er uddød i Danmark, men en sidegren af den sidder stadig på Gavnø under slægtsnavnet Reedzt-Thott.

Thott’ernes samtid
Det meste af den tid, mens Thott´erne sad på Boltinggaard, var Christian IV konge. Han lod bl.a. opføre Rundetårn, Rosenborg, børsen mm.

Efter Christian den IV kom Frederik den III til magten. Denne indførte enevælden. Det var under ham Danmark tabte Skåne, Halland og Blekinge i 1658. Det var den krig, hvor svenskerne gik over vandet, og snaphanerne huserede på Sjælland!

 

 

tegning lille

Konferencelokaler på Boltinggard Gods

 
Tegninger af Boltinggards indbydende rammer giver et godt indtryk af de mange muligheder, som de moderniserede konferencelokaler byder på. Se tegninger og få overblik - klik på foto.