At gøre noget godt for samtiden

Ejeren af Boltinggård Anna Helvig von der Kuhla Boltinggaard oprettede i 1704 Boltinggaard Skole. Bygningen eksisterer stadigvæk og huser nu Ringe Museum. Anna Helvig von der Kuhlas oprettelse af en skole skal ses i lyset af den udvikling, der var i samfundet på daværende tidspunkt. I 1721-27 oprettede Frederik den IV 260 af de såkaldte rytterskoler, så almuens børn kunne komme i skole.

Mens Henrik Bjelke Kaas ejede Boltinggaard blev Boltinggaards stiftelse oprettet i 1737. Den blev kaldt ”stiftelsen”. Den byggede et hus ved Ringe kirke, hvor der var plads til seks fattige sogneborgere. Huset blev revet ned i 1922 - og erstattet med et legat.

På samme måde havde man set, hvordan Pernille Lykkes boder (indrettet til værdigt trængende kvinder eller moder-/faderløse drenge, der studerede ved latinskolen) i Odense blev bygget ved det, der nu er Møntergårdens museum. En spirende interesse for almuevældet ve og vel sås i tiden.

Oplysningstiden
Vi befandt os på den tid lige midt i ”Oplysningstiden”. Dette var en periode i Europas historie, der varede fra ca. 1690 til ca. 1800. Ved at oplyse befolkningen med filosofi og naturvidenskab, kunne man udvide menneskets kendskab til verden. Indsigten kunne bruges til at sætte spørgsmålstegn ved autoriteter (f.eks. kongemagten og kirken). Den måde at tænke på, har haft stor betydning for udviklingen i Danmark sidst i 1700-tallet og først i 1800-tallet, ja helt frem til vores tid.

 

 

Aktuelt on Gods3

Er du interesseret i jagt ?

Til Boltinggaard Gods hører en del arealer til, som benyttes til jagt. Noget af vores jagt kan lejes for en periode eller for enkeltarrangementer. Klik på foto for mere information.