En ny ejer kom til Boltinggaard

En ny ejer kom til Boltinggaard i 1773, general Hans Henrik Eichstedt, som året før overtagelsen var med til at arrestere Struense. (Struensee var den egentlige magthaver i 1770-1772, mens Frederik den VI var konge, da Frederik den IV led af en sindssygdom. Struensee nåede at indlede en masse reformer i oplysningstidens ånd). Hans Henrik Eichstedt passede imidlertid ikke sin ejendom og var desværre ikke særlig økonomisk bevidst. Han var helt i tidens ånd vældig god imod sine bønder, som fik lov til blandt andet at fælde den store skov og lade kvæg gå på græs og ødelægge den ny opvækst, så skoven til sidst var mere en græsmark end en skov.

Han forbyggede sig på et fornemt gravkapel i Ringe kirke til 80.000 rigsdaler og døde uden en krone på lommen. Han efterlod en ejendom, som var medtaget med en faldefærdig bygningsmasse.

Hans Henrik Eichstedts samtid
Hans Henrik Eichstedt var godsejer i en tid, hvor de store landboreformer blev gennemført. Reformerne kulminerede med stavnsbåndets ophævelse i 1788. Dette betød bl.a. bondestandens overgang til selveje. Det var på samme tid, der var uafhængigheds-krig i Amerika, revolution i Frankrig, Napoleonskrigene, hvor København blev bombaderet i 1807, den danske statsbankerot i 1813, og tabet af Norge i 1814.

For dem som kommer i/hører til Ringe kirke, så har I måske under prædiken ladet blikket vandre i kirkerummet. Ved siden af prædikestolen har I så måske bemærket den meget smukke smedejerns port, bag hvilken der gemmer sig et monumentalt gravkapel med 3 sarkofager.  Det Eichstedtske kapel er et af de fineste ny klassicistiske monumenter som ikke findes i nogen anden dansk landsbykirke. Af sagkyndige betegnes det som ”en lille perle” i dansk arkitektur. Gulv og vægge er beklædt med norsk marmor, og 4 joniske søljer understøtter hvælvingen med bemalet stuk ornamentering. Over de fire vægge er der medaljoner med familievåbene samt den før nævnte smedejernsportal med årstallet 1776, som danner rammen om dette meget pompøse mausoleum.

Det smukke gravkapel er bygget af en Boltinggaards tidligere ejere nemlig general Hans Henrik von Eichstedt. Han kom til Boltinggaard i 1773 efter at have overtaget godset efter sin mors slægt. Året før overtagelsen af Boltinggaard var Eichstedt med til at vælte Struensee, den sindssyge Kong Frederik den 7’s tyske livlæge. Struensee havde tilegnet sig for meget af kongens magt samt havde indledt et forhold til dronning Caroline Mathilde. Han blev dødsdømt og halshugget for dette.

Efterfølgende blev Eichstedt belønnet med titlen overhofmester, general blev statrådsmedlem samt fik tildelt elefantordnen. Han fik gennemført at dansk blev hærens officielle sprog og fik flere embeder under sig. Desuden var Eichstedt kendt for at være meget dameglad og havde et godt udseende samt flere elskerinder. Eickstedt viste sig med tiden ikke at være særlig kompetent til nogen af sine opgaver og han blev afskediget fra alle sine embeder, men fik en titel som overkammerherre. Derefter flyttede han ind på Boltinggaard hvor han boede med sin kone Marie Lucie født Krakewitz.

Eichstedt havde som herremand ingen interesse i at drive godset, men overlod det til forpagtere og forvalteres eget forgodtbefindende. Han passede ikke sin ejendom tilstrækkeligt og var desværre ikke særlig økonomisk bevidst. Det siges, at en smuk kone eller datter i regelen måtte sendes forud, hvis hans bønder skulle kunne vente, at han ville tage sig af deres sager.  

Til gengæld var Eickstedt en human og gavmild godsejer. Han var vældig god imod sine bønder. De fik lov til at fælde og lave brændsel i den store skov, Boltinggaard Skov, og lade deres kvæg gå på græs. Han stiftede yderligere et legat til glæde for de fattige under Boltinggaards gods.

I 1801 døde von Eickstedt. Det siges at han umiddelbart før sin begravelse havde sagt ” ja, nu har den begravelse, jeg har faaet indrettet deroppe i Ringe Kirke kostet mig 80.000 rdl. Det havde dog været bedre, om jeg havde givet de penge til de fattige”.

Til det sidste gav han eksempler på sin rundhåndethed. De nødlidende på godset skænkede han 1600 rdl. Der blev indrettet et fattighus i Rynkeby og de sårede ved slaget på reden betænkte han med 200 rdl. osv.

Da boet blev gjort op efter hans død, efterlod han sig blot 16 rdl. i rede penge. Han efterlod på den måde intet til sine arvinger. Man kan sige at gravkapellet blev hans endeligt!

Eickstedt havde i alle enkeltheder ordnet sin begravelse, der skulle foregå tidligt om morgenen uden lys i kirken, uden klokkeklang og orgelspil samt ingen taler. Liget skulle svøbes i et lagen og bæres til kirken af bønderne. ”De som havde den godhed at bære liget, skulle udleveres 40 rdl. til deling. Samt en dansk akvavit og kringle inden de bar liget ud”!

I dag ligger Eickstedt sammen med sin kone samt hans søn der døde i en alder af kun 20 år begravet i kapellet.

Han forbyggede sig på et fornemt gravkapel i Ringe kirke til 80.000 rigsdaler og døde uden en krone på lommen. Han efterlod en ejendom, som var medtaget med en faldefærdig bygningsmasse.

 

 

Aktuelt on event3

Inspiration til dit næste arrangement

Lad Boltinggaard danne rammen om dit næste arrangement. Konferencer, events og fester arrangeres i samarbejde med vore professionelle samarbejdspartnere  Klik på foto for mere info.