Boltinggaard Gods

Peter-Vilhelm Rosenstand overtog Boltinggaard i 1996 af sine forældre Knud Andersen og Kitten Rosenstand. De købte oprindeligt gården i 1972, hvor den dengang bestod af 100 hektar og en spændende bygningsmasse. Knud Andersen var arkitekt og boede på daværende tidspunkt i Odense. Mange kræfter blev brugt på at sætte bygningerne istand, og det var først senere, at interessen for selve landbruget opstod. I de første år efter overtagelsen var der en stor nicheproduktion af tulipanløg.

I slut 1970’erne lukkede Knud Andersen sin arkitektvirksomhed, og koncentrerede sig udelukkende om gården og landbruget. Han valgte at supplere op med mere jord, hvilket også er den samme tilgang som sønnen Peter-Vilhelm Rosenstand stadig har.

I 1996 var Peter-Vilhelm Rosenstand 26 år, og havde afsluttet sin uddannelse som agrarøkonom. Det var på det tidspunkt, at han overtog Boltinggaard Gods efter sine forældre. I 1999 oplagde Peter-Vilhelm landbruget til økologisk landbrug, bl.a. drevet af ønsket om at tilføje produkterne mere identitet og kvalitet. I 2003 anskaffede Peter-Vilhelm Rosenstand sig 250 malkefår, og i 2006 udvidedes dyrebestanden med 100 malkegeder. I den periode leveredes der mælk til Løgismose Mejeri og kød til Nr. Søby Kød.

I alle årene fortsætter Peter-Vilhelm Rosenstand den samme strategi med opkøb af jord, og i dag består ejendommen af over 665 hektar, - herunder med 330 hektar landbrugsjord, 240 hektar skovbrug og 40 hektar naturarealer.

Aktiviteterne på Boltinggaard Gods har i de senere år drejet sig mere i retning af gennemrenovering af hovedbygningen og sidefløjene. Al landbrugsjorden er bortforpagtet.

I 2007 blev den 400 m2 store kornlade fra 1852 istandsat med respekt for de gamle håndværkstraditioner, og indrettet til selskabs- og mødelokaler med tilhørende køkken. Denne blev i 2013 suppleret med endnu et stort mødelokale i den ene længe af gården, så der i dag kan være op til 300 gæster til et arrangement på godset.

Det sidste nye initiativ er et stort projekt, hvor den anden længe på godset samt en del sidebygninger skal bygges om til Filmstudie og 28 værelser til overnatning for filmcrews. Bygningerne forventes færdige i 2016/17.

Familien, der i dag bor på Boltinggaard Gods er Peter Vilhelm Rosenstand og hans kone Nicoline Rosenstand og deres tre børn, Rosemarie, Carl-Vilhelm og Winston Emil Rosenstand.

Boltinggaards ejere fra 1589 – Nu:

1589: Peder Thott
ca. 1610: Christen Thott
ca. 1645: Henrik Thott
ca. 1667: Margrethe Friis
1670: Henrik Gyldenstierne
1713: Henrik Bielke Kaas & Anna Vind v.d. Kuhla
1773: Hans Henrik von Eickstedt
1801: Henrik Jørgen Huitfeldt
1812: Frederik Juel
1857: Henrik Langkilde
1972: Knud Andersen
1996: Peter-Vilhelm Rosenstand

 

 

IMG 3658

De smukkeste rammer om din fest

Lad Boltinggaard danne rammerne om dit næste arrangement. Livets store fester fortjener de smukkeste omgivelser. Boltinggaards lokaler vil give dig og dine gæster en helt særlig oplevelse og din fest vil helt sikkert blive husket. Klik på foto for mere information.