Ejerne op igennem tiden

Den første ejer man kender til er den svenske adelsmand Peder Thott, som er gift med søhelten Peder Skrams datter Birgitte Skram. Han ejer i 1589 en større gård i byen Boltinge ved navn Ellegård samt adskillige flere andre gårde. Han vælger dog at nedlægge alle gårdene i Boltinge by og i stedet opføre et anseelig herresæde Boltinggaard.

En ny ejer kom til i 1773 general Hans Henrik Eichstedt, som året før overtagelsen af Boltinggaard var med til at arrestere Struense. 

I starten af 1800 tallet bliver Boltinggaard udskilt som en hovedgård, samt der udstykkedes i alt 124 matrikel numre. Den store skov blev udstykket i 85 parceller således opstod landsbyen Boltinggaard skov. 

Ejeren Frederik Juel, som køber hovedgården sætter skik på avlsbygningerne og markerne mv. og får en regelmæssig gård ud af det, ligeledes får han skik på parken. Men statsbankerotten slog ham ud.

Under den næste ejer H. C. Pedersen får gården igen lov til at forfalde, det er kendetegnende at med det resterende areal som er jord af ringe bonitet og en stor bygningsmasse kan ingen få økonomien til at hænge sammen på Boltinggaard.

Under ejerskabet af urmager Jessen fra 1854 til 1857 bliver de nuværende bygninger opført, efter en brand har ødelagt de gamle bygninger.

En godsejer Langkilde erhverver derefter ejendommen. Langkildes datter og hendes mand H. Lousen sælger Boltinggaard i 1924 til udstykningsforeningen, som opretter 11 statshusmands brug. Den endnu formindskede parcel sælges til proprietær M. Mikkelsen, som får oprettet Boltinggaards trinbræt ved Fåborgbanen overskæring ved Tvedskoven.

Efter flere ejerskifter kommer den i hænderne på Skibsreder C. Clausen der moderniserer gården både ude og inde, så det bliver en dejlig ”lystgård”. Han laver desuden turbine med vand fra mølledamen samt sætter tremmer i kældervinduerne, hegner haven ind med pigtråd og laver beskyttelsesrum, han frygtede krig og sørgede for at være selvforsynede og godt forberedt.

I dag ejes Boltinggaard af Peter Vilhelm Rosenstand, der bor på godset med sin kone Nicoline Rosenstand og deres tre børn, Rosemarie, Carl-Vilhelm og Winston Emil Rosenstand. Gården er igen en aktiv bedrift i vækst.

Boltinggaards ejere fra 1589 – Nu:

1589: Peder Thott
ca. 1610: Christen Thott
ca. 1645: Henrik Thott
ca. 1667: Margrethe Friis
1670: Henrik Gyldenstierne
1713: Henrik Bielke Kaas & Anna Vind v.d. Kuhla
1773: Hans Henrik von Eickstedt
1801: Henrik Jørgen Huitfeldt
1812: Frederik Juel
1857: Henrik Langkilde
1972: Knud Andersen
1996: Peter-Vilhelm Rosenstand

 

 

tegning lille

Konferencelokaler på Boltinggard Gods

 
Tegninger af Boltinggards indbydende rammer giver et godt indtryk af de mange muligheder, som de moderniserede konferencelokaler byder på. Se tegninger og få overblik - klik på foto.