Boltinggaards historie går tilbage til 1589, og ejes i dag af Peter-Vilhelm Rosenstand.
Godset omfatter 600 hektar fordelt på landbrug, skovbrug og naturarealer, foruden en del udlejningshuse.

Gods Front Foto1
Landbruget består af 330 hektar, der har været drevet økologisk siden 1999
Godset råder over et antal udlejningshuse - primært på Midtfyn
Gods Front Foto3
Godset bebos i dag af familien Rosenstand med deres 3 børn