Manuskriptudvikling på deltid

SDU Manuskriptudvikling - og produktion er en deltidsuddannelse, der udbydes af Syddansk Universitet i Odense. 

Uddannelsen sigter mod at uddanne kvalificerede manuskriptforfattere, der kan bidrage til det fynske filmmiljø og filmproduktion. 

Manuskriptudvikling har manuskriptudvikling og –produktion til fiktionsspillefilm og andre serielle fortælleformer som sit kerneområde. De arbejder ud fra det princip, at alle har udbytte af at prøve forskellige inspirationstilgange, stiltræk, formater, researchmetoder og genrer mv. 

På alle fag involveres egne tekster (pitch, synopsis , scener mv.) i undervis-ningen. Professionelle filmbranchefolk varetager en del af undervisningen og sørger for, at der bliver gennemgået mange skriveaktiviteter, øvelser og feedbacksessioner, der peger frem mod udviklingen af egne manuskripter. Ekskursioner til filmbranchen indgår også i forløbet.

Du kan læse mere om SDU Manuskriptudvikling her.

Aktuelt on Gods5

Udlejning af ejendomme under Boltinggaard

De mange bygninger og boliger, som hører til ejendommen, udgør en samlet helhed af Boltinggaard og det er vigtigt for os, at disse bygninger bliver benyttet og drevet i samme ånd som godset. Vi prioriterer derfor højt, at vores udlejningsejendomme er vedligeholdt med respekt for alder og byggestil samt at finde den rette lejer til vores boliger. Klik på foto for mere information.